راه حل هاي اختصاصي

با توجه به نياز برخي از مشتريان به استفاده از روش هاي و فعاليت هايي خاص در انجام امور کاري و تجاري خود ، اين شرکت آمادگي کامل جهت ارايه راه حل هاي اختصاصي نرم افزار براي آن سازمان ها را اعلام مي دارد ، از جمله اين موارد مي توان به برخي از سيستم هايي که با شرکت هاي خارجي در ارتباط مي باشند و يا سيستم هاي خاص عمليات بانکي اشاره نمود ، علاوه بر اينکه ديگر راه کار ها و سيستم هاي نرم افزاري ارايه شده در بخش محصولات شرکت چه در گروه سون سافت و چه در گروه بهبان قابليت اختصاصي سازي براي خريداران و استفاده کنندگان اين مجموعه ها را نيز دارند و در مجموع انجام عمليات اختصاصي نمودن سيستم هاي نرم افزاري توسط اين شرکت يکي از بارزترين ويژگي هاي ارايه خدمات راه اندازي و پشتيباني مي باشد.