سيستم های RFID از فناوری مبادله اطلاعات بی سيم برای شناسايی انحصاری اشياء ، انسان و حيوانات استفاده می نمايند . توانمندی این گونه سیستم ها مديون بکارگیری سه عنصر اساسی زیر است:

  • تگ ( که به آن فرستنده خودکار و يا Transponder نیز گفته می شود ) ، شامل يک تراشه نيمه هادی، يک آنتن و در برخی موارد یک باطری است .
  • بررسی کننده ( که به آن کدخوان و يا دستگاه نوشتن و خواندن نيز گفته می شود )، شامل یک آنتن ، يک ماژول الکترونيکی RF و يک ماژول کنترلی است .
  • کنترل کننده ( که به آن هاست نيز گفته می شود ) ، اغلب یک کامپيوتر شخصی و یا ایستگاه کاری است که بر روی آن بانک اطلاعاتی و نرم افزار کنترلی اجراء شده است .

ره گيري از امکانات تکنولوژي RFID و استفاده از آن در نرم افزارها و راه حل هاي ارايه شده توسط شرکت، يکي ديگر از گروه هاي پروژه اي اين مجموعه مي باشد. در اين گروه از فعاليت ها، فرستنده و گيرنده سيگنال و کارت هاي هوشمند و کارت خوان به عنوان ابزارهاي سخت افزاري بکارگرفته شده و در فرايندهای مورد نیاز سازمان از آن ها بهره گرفته میشود.

Scroll to top