ISO 25010: 2011مدل‌ کیفیتی ارائه می‌دهد که شاخصه‌های کیفیت یک راه حل نرم‌افزاری کارآمد، از جمله اثربخشی، قابلیت اطمینان، انعطاف‌پذیری، رعایت نکات ایمنی ، قابلیت نصب و به‌روزرسانی ساده و روان و موثر، کنترل دسترسی کاربران مجاز به سطوح مختلف داده‌ها را ارزیابی نموده و در نهایت، رضایتمندی ذی‌نفعان و متقاضیان را فراهم می‌آورد.

 

شرکت مهندسی نرم‌افزار ایده گستر پوریا، برای نخستین بار در کشور، موفق به اخذ گواهینامه ISO 25011از نهاد گواهی‌دهنده‌ی یوروسرت (EuroCert)  -اتحادیه اروپا،  همکار سازمان ملل متحد گردید.

 

Scroll to top