داستان موفقيت1

در گذشته ، نگاه به افراد شاغل در يک تعميرگاه خصوصاً خودرو ، نگاهي صرفاً فني و تجربه اي و خالي از دانش و علم روز بوده است ، خدمات پس از فروش خودرو هميشه تداعي کننده کار سخت و طاقت فرسا در قالب يک تکنسين خودرو و تعميرکار بوده است ، راه اندازي سيستم جامع خدمات پس از فروش نيز در نگاهي سطحي ، نصب يک نرم افزار و صدور فاکتور خدمات و قطعات در يک تعميرگاه خودرو مي باشد ، اما بايد ديد وسيع تر و عميق تري به اين موضوع داشت ، دو شرکت خودرويي که جزو مشتريان برگزيده اين مجموعه نيز محسوب مي گردند ، نمايانگر سطح گسترده و بازدهي مناسب يک نرم افزار ايده ال در اين زمينه مي باشند ، کاريزان خودرو که با حمايت مديران خود و تلاش کارشناسان اين شرکت ، نمونه اول راه اندازي يک سيستم نرم افزاري در سطح کاربران و نمايندگي هاي خودروهاي سنگين بوده و آسان موتور که با به کارگيري مناسب از نرم افزار و پشتکار کارشناسان ايده گستر پوريا ، اين نرم افزار را به يکي از ابزارهاي قدرتمند و تصميم ساز مديريت کلان آن شرکت تبديل کرده است ، تجربه کاري ما با ياري پروردگار همواره با موفقيت همراه بوده که سعي داريم به مرور تک تک آنها را مطرح سازيم