مجموعه سیستم های نرم افزاری خدمات پس از فروش ،انبار و بازرگانی در شرکت صنایع مادیران از اواسط تابستان 1392 شروع به نصب و راه اندازی گردید و پس از تکمیل فرآیندهای خاص آن مجموعه و تغییرات درخواستی هم اکنون در بیش از 500 شعبه و نمایندگی این شرکت در حال استفاده می باشد.

Scroll to top