عدم استفاده از یک راه حل نرم افزاری مناسب در سازمان ها ، باعث بروز مشکلات و مسايل متعدد مي گردد که از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

1)      عدم کنترل عملکرد نمايندگان و شعب در زمينه فعاليت هاي فروش و خدمات پس از فروش

2)      عدم دسترسي به اطلاعات جامع فروش و گزارشات مديريتي

3)      نبود ارتباط مستقيم با سيستم هاي مالي جهت انتقال اطلاعات و دريافت گزارشات خاص عملکرد

4)      عدم کنترل محدوده هاي گارانتي ، وارانتي ، قطعات اورجينال و محصولات متفرقه

5)      استفاده از روش هاي دستي ( کاغذي ، فکس و  ...) جهت انتقال اطلاعات و بروز خطا ، کندي و يا حذف اطلاعات در روش هاي معمول دستي

6)      اتلاف زمان و هزينه ناشي از به کارگيري نادرست نيروي انساني ، تجهيزات و ابزار

7)ارتباط ضعيف با مشتريان سازمان و بهره نبردن از روش هاي بروز و نوين و عدم دريافت بازخورد از نحوه فروش و خدمات سازمان

Scroll to top