شرکت ايده گستر پوريا ، ارايه کننده مجموعه راه حل ها و سيستم هاي نرم افزاري مديريت نمايندگان (Dealership management system) با سابقه اي پربار و درخشان و حدودأ 10 ساله و تخصصي در اين زمينه آماده همکاري و ارايه تجربيات نرم افزاري و کمک به راه اندازي سيستم و اعمال روش هاي مناسب در سازمان هاي خصوصي و دولتي مي باشد.

از جمله خصوصيات بارز اين مجموعه در زمان فعاليت مي توان به نکات ذيل اشاره نمود :

1)     اعتماد (Reliability): اعتماد مشتریان بزرگ خصوصي و دولتی در صنایع مختلف ، طي ده سال گذشته و رضایت آنها از عملکرد اين شرکت نشان دهنده اعتماد آنها و عملکرد مناسب این مجموعه مي باشد.

2)     تجربه (Experience):تجربه تخصصي کارشناسان و کادر فنی شرکت در راه اندازی سیستم ها و خدمات مرتبط

3)     انعطاف پذیری(Flexibility):  عدم ارايه يک پکيج نرم افزاري  ، بلکه اختصاصی سازی اين پکيج با سیاست های مجموعه ها و کمک به راه اندازي سيستم  و ايجاد ارتباط با نرم افزارهاي موجود سازمان ازجمله مالي و حسابداري که مشتري را از هزينه ها و استرس هاي تغيير سيستم ، دور مي نمايد.

4)     پشتیبانی (Support): در تمام ایام کاري و حتی تعطیلات با توجه به سیاست شرکت در مورد نحوه ارایه سرویس به کارفرمایان، پرسنل پاسخگو و پیگیر امور محوله می باشند ، همين ويژگي يکي از نکات بارز و مثبت اين مجموعه در نظر سنجي ها به شمار مي آيد.

5)     تخصص گرايي (Specialty):عموما شرکت های نرم افزاری در زمینه های گوناگون فعالیت می کنند اما این شرکت توجه خود را بر روی تخصصی کار کردن روی فیلدهای خاص ، معطوف نموده است که قطعاً کارايي بيشتري به همراه خواهد داشت.

6)     ارتباطات(Relationship):با توجه به اینکه اغلب مشتریان شرکت ، خاص بوده و معمولا از رده Middlesizeو Enterpriseمی باشند، ارتباط و تعامل با آنها بهتر و بیشتر و در قالب همکاری و نه به صورت کارفرما و پیمانکار شکل گرفته است.


7) ارزشمندي(valuable): هزینه های پرداختی بابت خرید راه حل های نرم افزاری و دریافت خدمات ، نسبت به موارد مشابه در اين سطح ، همواره بهينه بوده  و عموماً بیش از هزینه انجام شده از این شرکت خدمات دریافت می گردد، چرا که این اصل از سیاست های بنیادی این شرکت محسوب مي گردد.

Scroll to top