اهداف شرکت

 

ماموريت ها 

ايجاد و کسب ارزش افزوده اقتصادي
رشد در صنعت فن آوري اطلاعات و  بدست آوري جايگاه مناسب
نگاه به بازار هاي خارجي
ايجاد نرم افزار هاي و راه حل هاي تخصصي در صنايع مختلف
 
رعايت اصول مشتري مداري و خوشنامي در بين رقبا و همکاران
ارايه خدمات فني و مهندسي با کيفيت
ارايه محصولات جديد و مبتني بر خلاقيت

توسعه مجموعه 

 

توانمنديها  و نکات بارز در فعاليت هاي شرکت

گسترش استفاده نيروي انساني متخصص
به روز رساني دانش پرسنل
شرکت در همايش ها و نمايشگاه هاي داخلي و خارجي
استفاده از تکنولوژي هاي روز در اين صنعت
ايجاد بازارهاي تخصصي جهت نرم افزارهاي تخصصي
نگاه به صادرات و رقابت و محصولات مشابه خارجي
 
 
بهره گيري از نيروهاي جوان ، خلاق و بادانش
استفاده از فعاليت تيمي مشترک ( بين کارفرما و شرکت در پروژه ها)
اختصاصي سازي سيستم ها براي مشتريان و دوري از ارايه پکيج در سيستم هاي خاص